Manteniment

La conservació i el manteniment periòdic de les instal·lacions són la clau per garantir-ne el bon funcionament i evitar futurs problemes. A Instal·lacions Iglesias planifiquem, segons les característiques de cada propietat, el manteniment periòdic de les instal·lacions per assegurar la tranquil·litat de propietaris i llogaters.

El nostre servei de manteniment periòdic s’adapta a la nova normativa que afecta aquelles comunitats de veïns que tenen contractats més de 100 kW. Des del mes de setembre de 2008, aquestes comunitats estan obligades a tenir un contracte de manteniment amb un instal·lador autoritzat. Aquesta normativa també s’aplica en aparcaments de més de 24 places.